Ryszard Patelka był członkiem założycielem Krzemieniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zmarły urodził się w Pawłowicach. Zawodowo związany był z gminą Krzemieniewo. Od roku 1973 pracował w Urzędzie Gminy Krzemieniewo. W październiku 1983 r. został kierownikiem Gminnej Służby Rolnej, następnie był kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego. W latach 2002-2015 pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Krzemieniewo, po czym przeszedł na emeryturę. Rodzinie Ryszarda Patelki składamy wyrazy współczucia.

2022-10-01