Zdjęcie

[ Krzemieniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

KUTW powołano 27 sierpnia 2019 roku na zebraniu założycielskim. Członkiem Uniwersytetu może zostać osoba 55+. Opłata wpisowa wynosi 50 zł, natomiast opłata semestralna to kwota 30 zł. Opłat można dokonać w GCK w Krzemieniewie lub przelewem na konto nr 30 9043 1083  2831 0068 0316 0001.


Najnowsze wydarzenia

Wykład inauguracyjny

16 października 2019 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Krzemieniewskiego Uniwersytetu III Wieku. Słuchacze złożyli ślubowanie, otrzymali listy gratulacyjne oraz wysłuchali pierwszego wykładu. Wygłosił go Antoni Neczyński - redaktor naczelny gazety ABC, a tematem wykładu było SZCZĘŚCIE.

Czytaj więcej